Minnesanteckningar från resa till Västbanken 26/3-1/4 2010

Vår riksdagsledamot Wiwi-Anne Johansson har varit på resa i Palestina och delar här med sig av sina erfarenheter (från Vänsterpartiet Bohusläns hemsida):

Först, läs gärna denna artikel om min resa, från ”Fria Tidningen”.

Ramallah 27/3.

Dimmigt och regnigt. Går inte att se Jerusalem för dimman. Läser att israeliska stridsvagnar ska ha gått in i Gaza under natten.
Vi träffar kvinnor från PPP för att lära om kvinnors villkor vad gäller arbete i NGO:s, i politiken och i det sociala livet på den ockuperade Västbanken.

Här är kvinnor med inflytande i PPP från Ramallah, Nablus, Betlehem och Hebron.

Konferensen kommer att behöva avslutas vid sex för att alla ska hinna tillbaka och genom checkpointsen i tid.

Vänsterpartiet har varit viktigt för dom palestinska kvinnornas jämställdhetsarbete i PPP, Palestinian People´s Party, vårt systerparti i Palestina.
Läs mer

Arrogans Owe Andersson(m) & Erik Söderberg(fp)!

I dagens (17/4 2010) nummer av ST-tidningen så följer man upp diskussionen kring det nedlagda Nattis. Bra!

Det man gör är att man följer upp en undersökning där det visar sig att för en majoritet av familjerna som använde nattis har stängningen lett till avsevärda problem.

* 65% har inte fått möjlighet att ändra sina arbetstider för att behålla sitt nuvarande jobb.
* 50% har inte lyckats behålla sina arbetstider  genom att lösa barnomsorgen på annat sätt.

Läs mer