Minnesanteckningar från resa till Västbanken 26/3-1/4 2010

Vår riksdagsledamot Wiwi-Anne Johansson har varit på resa i Palestina och delar här med sig av sina erfarenheter (från Vänsterpartiet Bohusläns hemsida):

Först, läs gärna denna artikel om min resa, från ”Fria Tidningen”.

Ramallah 27/3.

Dimmigt och regnigt. Går inte att se Jerusalem för dimman. Läser att israeliska stridsvagnar ska ha gått in i Gaza under natten.
Vi träffar kvinnor från PPP för att lära om kvinnors villkor vad gäller arbete i NGO:s, i politiken och i det sociala livet på den ockuperade Västbanken.

Här är kvinnor med inflytande i PPP från Ramallah, Nablus, Betlehem och Hebron.

Konferensen kommer att behöva avslutas vid sex för att alla ska hinna tillbaka och genom checkpointsen i tid.

Vänsterpartiet har varit viktigt för dom palestinska kvinnornas jämställdhetsarbete i PPP, Palestinian People´s Party, vårt systerparti i Palestina.

Vad som kan tyckas självklart för oss – rätten att välja utbildning, bostad och möjlighet att skiljas för att nämna några exempel, dit är det långt för dom flesta palestinska kvinnorna. Ockupationen hämmar förstås även jämställdhetsarbetet.I år delades inga blommor ut på Internationella kvinnodagen 8 mars – dom odlas av israeler. PPP har en medlem i parlamentet och det är en man. Det fanns kvinnliga kandidater men mannen vann.
15 procent av alla som arbetar är kvinnor. Oftast arbetar kvinnorna inom jordbruk, hantverk och handel. Högutbildade kvinnor är i stor utsträckning arbetslösa. Kvinnor är oftast hänvisade till speciella utbildningar, till socialarbetare, lärare och liknande. Lärare är ett yrke som kvinnor uppmuntras att utbilda sig till. Lärare arbetar nära hemmet och har långa ledigheter. Läkare och andra liknande utbildningar leder till jobb längre från hemmet och större arbetsinsatser vilket inte är så populärt bland männen.
Kvinnor i byarna har ingen barnomsorg oftast blir det far- och mormor som får ta hand om barnen.
Utbildningssystemet; en medicinutbildning är extremt dyr man får betala cirka 1000 kronor per undervisningstimma!!??
Det finns privatskolor, offentliga skolor och skolor som drivs av FN. Hälften av skolorna på Västbanken drivs av FN.
Det finns inga offentligt drivna förskolor. Privata företag driver förskolor och det kostar ungefär 100 dollar i månaden för varje barn som går i förskola. En fjärdedel av en ungefärlig lön för en kvinna. Kvinnorna jobbar inte oväntat inom lågavlönade yrken som exempelvis barnomsorg.
Kvinnornas situation i Gaza har försämrats under Hams men det har samtidigt väckt en reaktion och kampvilja berättar flera av kvinnorna på konferensen.
Lagarna på Västbanken är en mix av jordanska, turkiska och engelska lagar. Ockupationsmakten Israel ser gärna att kvinnorna stannar hemma och inte utbildar sej.
NGO: s inflytande inte helt positivt för kvinnorna. Utländskt kapitalet som satsas är oftast förenat med krav från bidragsgivarna. Tyvärr, säger kvinnorna, har många frivilligorganisationer skapat eliter genom att man anställt politiskt aktiva personer som därefter slutar med politiken för välavlönade jobb inom organisationerna. Det blir längre väg mellan politiker och folket och öppnar vägen för Hamas. US AID största bidragsgivaren. Viktigare att arbeta politiskt.
Ockupationen och Hamas är dom två största problemen att lösa för kvinnorna på konferensen som kommer från alla delar av Västbanken och även från Gaza.
Kvinnorna i Gaza har fullt upp med att överleva.
2001 stiftades några bra lagar om arbetsvillkor – men svårt att implementera dom. Finns inga sanktioner. I lagen finns inga skillnader mellan män och kvinnor. Stora skillnader dock i verkligheten (vi känner väl igen oss?) ute i dom privata företagen särskilt. 85000 arbetsplatser på Västbanken. Kvinnor i privat sektor har oftast arbetsgivare med högst fem anställda. Kvinnor med familjer kan inte ta jobb i Ramallah om dom inte bor där förstås – för långt annars. Diskrimineringen börjar alltså med i vilka sektorer man arbetar – precis som hemma. Och det är killarna som i första hand får studera.
Nyligen ändrat lagen så att det inte är skillnad på om män tex mördar kvinnor = hedersmord. Men ett land under ockupation kan egentligen inte stifta lagar I januari dödades 9 kvinnor på Västbanken och våld mot kvinnor ökar. Svårt att definiera exakt vad som är hedersmord och annat våld mot kvinnor. Även här förstås. Barnaga är inte olagligt.
PPP har många män som inte accepterar jämställdhet och inte tycker det är viktiga frågor med andra ord. Inför nästa kongress kanske behandla frågor om jämställdhet.
Män röstar alltid emot kvotering. Men kvinnorna i PPP kontrar med att inte rösta på någon man eller kvinna som inte står för jämställdhet.

28/3 Hebron

I Hebrons disktrikt bor 700.000, vilket är en tredjedel av den palestinska befolkningen på Västbanken. I staden Hebron bor 250.000. Staden har 1200 anställda och satsar på att vara en elektronisk IT- kommun. Det finns inte Palestinsk polis i Hebron. Det var här Ibrahimmassakern skedde då ett stort antal palestinier sköts ihjäl av en israel i Moskén. Hebron är en mycket delad stad med militärförläggning mitt i gamla stan och soldater på hustaken. Här finns bosättningar mitt i staden och på gatan upp mot den största har affärer fått stänga. Palestinierna som har hus där har satt galler för fönstren för att inte få dem krossade av stenkastning.

Vi möter barnen från skolan, Kurtoba nedanför bosättningen när de går nerför den trappa och mur som är finansierad av Christian Peacemakers.
De är där som observatörer och Barbara från Kanada är glad för att vi är här och ser hur det är. Parlamentarikerna i Kanada säger det är för farligt att åka hit. Vi pratar också med några observatörer från sex länder, bland annat Norge, Italien och Sverige. Det är ständiga incidenter från båda sidor berättar en norsk kvinna.

Vid bosättningen finns Israeliska soldater och vi får gå en stor omväg för att komma ner till Gamla Stan. Här finns också checkpointer och en rejäl en för att komma till Ibrahimmoskén där Abraham och Sara och deras barn skall vara begravda. Ser en soldat titta igenom ryggsäcken på en lite äldre skolpojke. Vi går igenom basaren vi får gå upp på taket till Christian Peacemakers hus och vi ser då militärförläggningen och soldater på taket. Husen här har huvudingångarna mot den för palestinierna avstängda gatan och de får klättra ut på husens baksidor. Ett nät är spänt över den stora basargatan för att fånga upp allt skräp – tegelstenar, gamla stolar, betongklumpar och muggar med urin som bosättarna och israelisk militär kastar ner för att få palestinier att försvinna från gatan och stadsdelen. Paalestinska myndigheten och de som styr gör vad de kan för att förmå palestinier att stå ut och bo kvar i Hebrons Gamla stad så den inte tas över av bosättare.

Vi besöker Ibrahimmoskén som till häften är muslimsk till hälften judisk. Vi ser kulhålen efter massakern inne i moskén.

Träff med Hebrons borgmästare, Kaled Al-Sili;
Hebron var tidigare kommersiellt centrum – nu separerade murar och borgmästaren liknar situationen vid den i Sydafrika under apartheid. Men inte ens där byggdes murar.
Hebron har en 6000-årig historia. Många gator är avstängda och ofta får man i city köra en omväg på 5 kilometer för att komma dit det fågelvägen är några hundra meter.
I området kring Hebron finns 6 bosättningar. 500 affärer har fått stänga igen på order av Israelisk militär. Kaled Al-Sili är mycket pessimistisk inför framtiden för palestinerna, inte bara i Hebron.

Betlehem

Vi besöker Mehwar centre, ett kvinnohus. Startade 2007 med Italienska pengar. På tre år har man tagit emot 180 kvinnor och 40 barn. Man arbetar med konferenser för att sprida kunskap och förstås med de våldsutsatta kvinnorna och barnen. Det finns cafeteria, gym med handledare, juridisk rådgivare och socialt, medicinskt och psykologiskt stöd. Advokat kommer två gånger i veckan, De flesta som är här är mellan 15-25 år och har blivit sexuellt utnyttjade, fysiskt och psykiskt – oftast, som här, av en nära manlig familjemedlem. De flesta har blivit våldtagna i tidig ålder av någon nära i familjen under lång period. Ofta saknar de verktyg att kommunicera. De kommer hit via sociala myndigheter eller via polisens sektionen för skydd av kvinnor och barn. Många kommer förstås direkt hit eller de kan också komma genom kvinnoorganisationen ”Legal aid and counciling”.

Det finns ingen lag som skyddar kvinnorna. Två olika lagstiftning – en i Gaza som liknar den egyptiska och en på Västbanken som bygger på den jordanska sedan 1916. Hedersmord ger ofta milda straff, oftast inte mer än 4-6 månaders fängelse.
Ofta stannar kvinnorna här mellan 6-12 månader. Personalen arbetar med kvinnans rätt att själv bestämma vad hon vill, med både individuella och gruppsessioner, att kvinnorna skall få utlopp för sina känslor. Det sägs att kvinnan själv får bestämma vad hon vill när hon lämnar kvinnohuset men hon har oftast inget annat alternativ än att återvända till den familj hon en gång utnyttjats av. Problem om inte familjen eller den större familjen accepterar kvinnan. Det är svårt för kvinnor att leva ensamma i Palestina, särskilt utanför de större städerna. Det finns egentligen inget alternativ till att flytta tillbaka till familjen.
Mehwan Center är det första skyddade boendet i hela Mellanöstern. Det finns också ett kvinnohus i Nablus som vi kort besökte. Det drivas av frivilligorganisationer. Här arbetar man mycket med traumatiserade familjer och inte minst barn med trauman och det finns särkilda grupper för martyrers familjer. Den första Intifadan drabbade Nablus mycket svårt.

29/3 Nablus

Träff med guvernören i Nablus, Jibreen Albakri, (Nablus Bäckström alltså)), Fatah. Nablus är det viktigaste distriktet i norra delen av Palestina.
Nablus var stängt under den andra Intifadan men det lättade förra sommaren, 2009, då några checkpoints öppnades. Israelisk armé trakasserar och arresterar godtyckligt, går in i deras hem, stör lantarbetarna. Nablus stad är A-zon men kontrolleras i alla fall av Israel mellan 00.00 till 05.00. Så är det bara i Nablus. Vissa vägar till Nablus är fortfarande stängda.
För tre månader sedan dödades tre unga män inför sina familjer anklagade för att ha dödat en bosättare några dagar tidigare. Ståndsrättegång brukar vi kalla det. Israeliska ledare är väldigt nära bosättarna här och visste självklart vad som skedde och var delaktiga i detta. Militären tog ungdomarna när de låg och sov.
Guvernören har varnat Israel för en mycket negativ framtida utveckling om sådana angrepp fortsätter.
Men i mitten av mars dödades två lantarbetare 16 och 18 år gamla. Guvernören menar att det är Israels regerings plan att skapa ytterligare oro på Västbanken för att skyla över interna problem. Det finns 30 israeliska bosättningar i Nablusdistriktet. Israel fortsätter att konfiskera land – bosättarna fungerar som en sorts maffia. Vissa bosättare har som heltidssyssla att störa och attackera allt som är Palestinskt, enligt Jibreen Albakri.
Men trots det kommer vi inte att gå Israel till mötes och starta upplopp – vi ska arbeta med fredliga metoder. Israel gillar inte det fredliga motståndet. Men Palestinska Myndigheten har kommit närmare folket med detta civila motstånd. PM: s viktigaste uppdrag är säkerheten och att de egna styrkorna respekterar mänskliga rättigheter och PM följer upp säkerhetsstyrkornas arbete. Vill se handel mellan Sverige och Palestina.
Guvernören menar att Israel vill att Västbanken ska verka så farligt att ingen ska våga åka hit – vi vill ha er hjälp att sprida att det inte är så.

På fråga om vad man gör för att öka kvinnors möjlighet att delta i det politiska livet utbryter allmänt fniss… Men han svarar sedan att man naturligtvis jobbar för det och att man har kvinnor på viktiga poster. Vice guvernören är för övrigt kvinna och enligt andras uppgifter mycket kunnigare än guvernören som är militär och inte politiker. Det är enligt guvernören bara Hamas som inte har några kvinnor på ledande poster.
Guvernören önskar att Nablus får en vänort med en svensk stad.
Nablus förre borgmästare är nu ledare för Fatah i Europa.

Måndag 29 mars.

Möte med PPP:s partitoppar. Bassam Salhi, generalsekreterare i PPP, (han är partiledare men väljs inte direkt av kongressen utan av den kongressvalda partistyrelsen), informerar om läget vad gäller bosättningarna – dom planerade 1600 i östra Jerusalem. Abbas tror inte på förhandlingar just nu säger han. Pekar på det gap som nu uppstått mellan Israel och USA m.fl. och funderar över hur de ska utnyttja det. Separationen mellan Gaza och Västbanken, mellan PLO och Hamas är inrikespolitiska problem som man måste hantera. En återförening mellan Gaza och Västbanken beror på hur Västbanken kan lösas. Det ska vara lokalval i juli. Hamas säger att man inte tänker delta. Hamas är olagliga på Västbanken och Fatah olagliga i Gaza. Kanske försöker Hamas delta i valet på Västbanken.
Hamas har stort stöd i Hebron och Nablus enligt kamrater i PPP (sagt i Hebron av kamrater).
Bassam Salhi säjer att Hamas har tappat stöd som politisk kraft på Västbanken och även i Gaza.

Hannah Amireh, PPP: s representant i PLO, säjer att man tycker EU: s position är ok även om Sveriges hållning är bättre.
På PPP: s senaste kongress beslutades att arbeta för en enad vänster. Vill ha proportionella val. De lokala valen nu i juli kommer att vara proportionella val. PPP menar att 20 procent av de valda i kommunerna bör vara kvinnor. Cirka 15 procent av kvinnorna här yrkesarbetar. Tycker därmed att det är en bra början att ha som mål 20 procent valda kvinnor. Varken Fatah eller Hamas kommer att få egen majoritet i valet enligt Hannah Amireh.
Hamas är med i Brödraskapet men har inte lika nära koppling till Jihad som till exempel Iran. Hamas försöker bli accepterat av världssamfundet genom att framstå som mer moderata muslimer, enligt Hannah Amireh.

Bassam Salhi tror man kan nå 15 procent på Västbanken. Jämställdhetsfrågor, sociala försäkringar för fattiga viktiga frågor att driva för PPP. Det behövs en social plan.
Utbildningssystemet är bättre än i Gaza men inte bra tillräckligt. Måste reformeras – speciellt lärarnas situation, de har mycket låga löner tex, Det var bättre för 20 år sedan än vad det är nu vad gäller utbildning. Även läroplanen behöver förändras och förbättras, bli modernare, mer naturvetenskap. Det har alltså blivit sämre. Sjukvården i byarna är inte tillräcklig, förebyggande hälsovård måste bli bättre. Medelklassen krymper – ekonomin går dåligt.
Studentvalet som snart äger rum har en gemensam vänsterlista. PPP högst upp på den listan.
Hoppas att vi kan ha separata möten under kongressen på hög nivå, önskar också samarbete med systerpartier i Norge och Finland. Kommer att ha ett vänstermöte på Cypern.
10 av 55 i partistyrelsen är kvinnor.
Inte bara bojkott av varor från bosättningarna krävs utan av alla varor från Israel.

Reda A Wad Alla, är medlem i PPP sedan många år och gift med PPP:s tidigare partiledare som nu är gammal och sjuk. 8 barn alla politiskt aktiva 2 i Gaza och 6 i Ramallah. Situationen i Gaza är verkligen katastrofal. Det fattas medicin, mat och material för återuppbyggnad. Vattnet är förorenat.
Situationen på Gaza är extremt svår för alla men slår särskilt hårt mot de kvinnorn som förlorat make, söner och andra släktingar. 80 procent av kvinnorna i Gaza lever under fattigdomsgränsen. Barnen går fyrskift i skolorna. Hamas har delade skolor för flickor och pojkar och det gäller universitetet. Men många familjer väljer FN: s skolor som inte är segregerade.
.
Kvinnorna drabbas av Hamas politik. Stort tryck bära slöja, vilket palestinska kvinnor inte gjort tidigare. Snart är jag den enda som inte gör det säger Reda. Kvinnor kan inte vistas ute på café eller restaurang. Även om hon har sällskap med sin man så kollar Hamas identiteten så att de är ett gift par. Internetcaféer får inte finnas. Kvinnor rörelsefrihet begränsas. Reda blivit hotad per telefon att hennes tunga skulle skäras av.
Ingen demokrati i Gaza. Tillstånd från Hamas för att få lämna Gaza.

Möte med Generalkonsul Nils Eliasson, Rolf Karlman, ansvarig för biståndsfrågor och Anna Brodin, politisk handläggare,

Eliasson;
Fredsprocessen har gått i stå och misstron mellan parterna är grundläggande – en inre Palestinsk splittring mellan Hamas och PLO försvårar. Obamas tal i Kairo för ett år sedan angav ett minimum av åtgärder som borde vidtas – inget har infriats.

Rolf; inte bara inkomstfattigdom, även bristande juridiska spelregler är ett problem. Palestina får världens högsta bistånd per capita. Historiskt har det mestadels varit utvecklingsbistånd men som situationen nu utvecklar sig blir det allt större behov av humanitärt bistånd.

Utmaningar dvs. svårigheter; för att biståndet ska fungera är det mycket svårt fragmentiseringen av Palestina med små öar här och där. Allt bistånd kommer inte in då Israel blockerar – gäller framför allt Gaza. PM rår över en större del av befolkningen men en mindre del av landytan på grund av bosättningarna.

BNP steg 2009 med cirka 7 procent, framför allt inom den ”mjuka” sektorn och beroende på biståndspengar. Ohållbart i längden. Utrymmet för demokratisk process på Västbanken inte helt god på grund av interna splittringar. PM genererar cirka 65 av BNP på egen hand men resten är biståndspengar. 50 procent av PM: s budget går till olika typer av säkerhetsstyrkor.

Anna; Annapolisprocessen gav lite hopp till en början men 2007/2008 ökade de Israeliska bosättningarna med 67 procent vilket slutade i Gazakriget i januari 2009. 22 dagar långt krig.
I Jerusalem bor 35 procent palestinier och 65 Procent israeler. Palestinierna mestadels i östra Jerusalem. Palestinier i Jerusalem är inte alltid medborgare i Israel. Det gäller mycket speciella villkor för att en Palestinier bosatt i Jerusalem ska kunna bli Israelisk medborgare och trenden är istället nu att dom blir av med dom kort som en palestinier måste ha för att bo där eller för att kunna åka till Jerusalem. Israel vräker istället palestinierna från deras hus i Östra Jerusalem och låter bosättare flytta in. Palestinier får bara bygga där det finns byggplaner men där är det redan byggt!! Om Israelerna vill åt ett Palestinskt hus kan de betala palestiniern för att själv riva huset!! Huset kommer att rivas under alla omständigheter.

Jerusalem har blivit en magnet för ortodoxa eller snarare ultraortodoxa judar. De sekulära familjerna dras mot kusten. De ortodoxa har många barn och fattigdomen växer.

Eliasson; Israel är splittrat – religiöst och politiskt. Svårare att rekrytera nya immigranter – finns inte så stora skaror kvar att rekrytera och basen alltså mindre. 47 procent av alla Israeliska barn som börjar skolan i Jerusalem är från religiösa familjer och dessa kommer inte att kunna tvingas till militärtjänstgöring och israeliska araber får inte göra militärtjänst. Staten Israel på väg att delas av 1) religiösa skäl, 2) att rekryteringsbasen för militären allt mindre enligt ovan. Israels politiska system för att det finns många politiska partier och det är mycket svårt att få en handlingskraftig regering och regeringarna faller titt och tätt.

EU har avtal med Israel som gör att Israel har i stort samma tullar och liknande som medlemmarna inom EU. Undantaget för varor som är tillverkade inom bosättningarna men dåligt med märkning så svårt att veta var varor är tillverkade.

Storbritannien debatterar förslag att alla jordbruksprodukter ska vara märkta så att man kan avgöra om de kommer från Israel, Västbanken eller från bosättningarna.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna beslutade nyligen att dra sig ur investeringar i det Israeliska försvarsindustriföretaget Elbit Systems.
Migrationsverket tror att man kommer att tvingas ge fler palestinier från Gaza uppehållstillstånd i Sverige på grund av den humanitära situation som råder i Gaza.
85-90 procent av all industri i Gaza är helt utslagen sedan kriget. Det avloppsvatten som släpps ut i Gaza rinner ner i samma grundvatten som Israel använder och därför släpper Israel igenom material för att bygga upp reningsverket.

Tisdag 30 mars

Iritz Barrier –vägen in och ut ur Gaza.
Stängt idag på grund av helgdag. Vi ser Gazaremsan och Gaza city på avstånd. Möter två kinesiska lantarbetare som kommer cyklande!! Barriären mellan muren och området utanför den har ökat från 100 meter till mellan en och en och en halv kilometer på palestinskt område.

Jerusalem

Silwan – är den Davids stad som israelerna i Jerusalem planerar att bygga inom Palestinskt område. Planerar att ta ett hus i taget och planen just i det här området, Sheikh Jarah är att ta 88 hus.
Klockan fem på morgonen, i Sheikh Jarah i slutet av augusti 2009, stormar israelisk militär in och vräker familjen Hannoun. De får inte ens får byta till dagkläder, möblerna slängs ut. Sharian Hannoun, 21 år, berättar att militären till och med öppnade kylskåpet och tog maten. På eftermiddagen flyttade en israelisk bosättarfamilj in i deras hus. Själva får de klara sig bäst de kan genom släktingar och vänner och en del av dom bor fortfarande på gatan och är hemlösa.
28 familjer hittills vräkts till hemlöshet. 26 av dessa är barn.
På andra sidan gatan har en 82-årig kvinna vräkts ur halva sitt hus. I halva huset bor nu en bosättare.
Sharian Hannoun som läser psykologi var näst bäst i sin klass innan allt detta hände men är nu sjunde bäst och föräldrarna är oroliga.

Vi ser bosättaren och hans son innanför staketet till Sharians hus och någon frågar hur han kan förmå sig att bo där på bekostnad av den palestinska familjen han svarar trotsigt att det är Guds vilja.
En palestinsk pojke i sexårsåldern som tidigare bodde där klänger på utsidan av staketet och ropar till föräldrarna att han vill hem och förstår inte varför han inte längre bor där.

Möte med PLO på hotellet i Ramallah.

Anis Swidan, General Director of Media, avdelningen för Arabiska och internationella relationer.
Säger att det är viktigt att vi på alla vis stöttar även kulturella aktiviteter såväl som politiska. Israel störs av de internationella kontakter som palestinierna har. Förespråkar bojkott av Israeliska varor – i synnerhet de som är tillverkade inom bosättningarna. Det förs ett demografiskt krig – Israel ser till att man genom bosättningar kommer att bli fler till numerären än palestinierna. PM är stängd i Jerusalem.
Donald Boströms artikel om stulna organ gav stort genomslag internationellt.

Onsdag 31 mars.

Möte med NGO: s i Ramallah
Parc är äldsta och största NGO: n.
Palestinskt territorium uppdelat i A, B och C- område. A där sköter palestinierna allt men vad gäller tillgången till vatten så har PM bara C-befogenheter.
I Jordandalen till exempel, där kontrollerar Israel Jordanfloden och palestinierna får inte lov att bygga bevattningsanläggningar ens inom A-område. Detta anser Israel att man har rätt att neka då vatten inte ingick som en del av Osloavtalet!!??
För att få borra en brunn måste palestinierna söka tillstånd och förhandla med Israel. Även om man får tillstånd att borra så måste man förhandla igen om hur mycket vatten man får lov att ta upp ur brunnen som man själva borrat. Palestinierna får inte bygga brunnar inom bosättarområden. Israeliska bosättare får lov att ta upp 16 gånger så mycket vatten per person som palestinierna.
90 procent av allt vatten i Gaza är förorenat. Många barn blir svårt sjuka och behandlas på sjukhus för att de druckit förorenat vatten. 1,5 miljon människor inne i det stängda Gaza saknar alltså tillgång till rent vatten. Israel leder vatten från Nablus förbi palestinskt område.
2500 NGO: s finns i Palestina. Idag workshop tillsammans med PM för att diskutera planering av jordbruket.

Problemen mellan Fatah och Hamas har lett till inskränkningar av yttrande- och tryckfriheten både på Västbanken och i Gaza. Problemen vad gäller restriktioner, tillgång på vatten och ökat antal bosättningar gör att situationen ser värre ut än på 20 år. Bojkott av Israel!! Tror det kommer att bli en ”het” sommar. De flesta länder tycks överens om en tvåstatslösning.

Gräsrötter åsikter måste få större inflytande över politiken annars stor risk att extremistorganisationer växer sej starka. De flesta familjer har någon kontakt med politiker, vilket är bra och dåligt. Det finns risk för korruption och svågerpolitik.
Ser stor risk med att det finns för få medier som rapporterar objektivt. Det kan också ge utrymme för extremister som är värre än Hamas.
Många kvinnoorganisationer arbetar bara med kvinnor men män måste också involveras. Många män tvingar sina kvinnor att bära slöja. Behövs krafter som tar tillvara alla fattiga och marginaliserade människors behov. Ideologierna respekteras inte alltid och många politiker byter åsikt allt efter behov och tillfälle.

Möte med palestinska parlamentariker.

Abdallah Abdallah, Fatah; berättar att det skulle ha varit val i januari men skjutits upp på grund av alla interna problem. Senaste valet var 2006 i januari. Parlamentet har inte rätt att stifta lagar eftersom de är ockuperade av israel. Närmast att likna vid en expeditionsministär. Palestinier finns i 80 länder. Det nationella parlamentet representerar Gaza och Västbanken. Därutöver finns det en parlamentarisk organisation – ett övergripande parlament – som också representerar alla de valkretsar som finns i andra länder.
Abdallah spår värre tider. Han som alla andra vi träffat.

Vi åker tillsammans med våra palestinska parlamentariker till en demonstration i Ramallah som pågår utanför den byggnad och det häkte där Abbas Zika, partistyrelseledamot i Fatah, som häktades på Palmsöndagen sitter. Några hundra demonstranter är på plats och mycket media. Och många unga frustrerade palestinska män. Det slutar som vanligt med tårgas. Media rapporterar att två israeliska soldater skadats.

Möte med premiärministern

Salam Fayyad,, premiärministersom säger vad vi förväntar oss att höra. Den ende som är optimistisk om framtiden. Den palestinska staten kommer att födas när barnet är fullgånget, säger han. Troligen 2011. Ja, det är förstås hans uppgift att ingjuta mod och vi hoppas att han har rätt. Men…

Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot(v) Bohuslän.
Mölndal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *