Interpellation ang. kommunens engagemang i Kemiföretagens utveckling

Stenungsund 2012-02-21

Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunens engagemang i kemiföretagens vision ”Hållbar kemi 2030”

 

Vid förra kommunfullmäktige fick vi och den allmänhet som fanns närvarande ett intressant och givande föredrag om kemiföretagen i Stenungsunds vision om framtiden – ”Hållbar Kemi 2030”. En vision där kemiföretagen säger sig vara viktiga – för välstånd och välfärd, men också för den framtida klimat och miljöutvecklingen. Man anger också i sin vision att om framgång skall nås i det arbete som stakas ut så krävs samarbete med många människor i Stenungsund, i Västra Götaland och i hela landet och slutligen citat ”Och det kräver engagerade politiker på alla nivåer” slutcitat.

För kommunen är detta intressanta utmaningar som kommer att kräva ett engagemang och en kunskap i bred samverkan. Rätt hanterat kan naturligtvis detta ge en positiv framtid och utveckling av vår kommun. Tryggade arbetstillfällen – nyetablering av företag – skolans utveckling – klimatpåverkan m.m. Men det finns också vissa frågetecken – miljö påverkan – fler fartygsanlöp – tåg/lastbilstrafik. Utsläpp i luft och i vatten – säkerhetszoner. Naturligtvis önskar jag och säkert de flesta Stenungsundsbor att den utveckling som kemiföretagen så visionärt målar ut skall komma oss alla till del – men mina frågor till dig Kent Sylvan är följande

–      Hur ser du på kemiföretagens utveckling och vilken roll tycker du att kommunen skall ta i detta – är du en engagerad politiker?

–      Vilka åtgärder ser du i ett kort och i ett längre perspektiv kan bli nödvändiga för att gynna kemiföretagens positiva utveckling i symbios med kommunens hållbara utveckling?

–      Hur ser du på de säkerhetsrisker det innebär att leva i ett samhälle med de förutsättningar som idag gör att säkerhetszoner styr utvecklingen av mycket av planering och framtida etableringar i Stenungsund?

Vänsterpartiet Stenungsund

Jan Alexandersson (V) Fullmäktigeledamot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *