Motion om förbättrad trafiksäkerhet i kommunen

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande förbättrad trafiksäkerhet i kommunen.

Mer än hälften av de omkomna på det kommunala vägnätet utgörs av cyklister och gående. Många av de allvarligaste olyckorna sker på övergångsställen och i korsningar med gång- och cykelvägar. Enligt trafikverkets statistik för 2011 så har jämfört med 2010 antalet dödade i vägtrafiken ökat i alla grupper utom bland bilförare och cyklister. Störst är ökningen bland gående som ökat från 31 omkomna till 51, en ökning med 65 procent. Det har varit en ökning både inom och utanför tättbebyggt område. Åtta fotgängare har förolyckats på övergångställen. Hastighetsbegränsningen har i dessa fall varit 50 km/h.

Enligt trafikverkets bedömningar är det också bland fotgängare och bilister som de flesta relaterade självmordfallen finns. Trafikmiljön för fotgängare och cyklister kan förbättras genom olika tekniska lösningar, kunskapen om förebyggande självmordsarbete har över tid utvecklats och osäkra trafikmiljöer kan därför lättare identifieras.

I kommunen och i Stenungsunds tätort finns en rad övergångsställe i trafikintensiva miljöer. Två exempel på detta är, dels vid resecentrum i tätorten där många fotgängare passerar till och från tåg och bussar och vid Statoil nära Nösnäs, dessa trafikmiljöer och säkert andra i kommunen bör ses över och förbättras och trafiksäkerheten höjas.

Vi föreslår därför

Att en översyn görs av övergångsställen i trafikintensiva miljöer

Att lämpliga förbättringsåtgärder presenteras för en förbättrad trafiksäkerhet i kommunen

Stenungsund den 20 januari 2012

Birgit Lövkvist                                                                                                                    Jan Alexandersson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *