Motion gällande alkolås i kommunens bilar

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande alkolås i kommunens fordon.

Minst 15 000 bilresor per dag görs av alkoholpåverkade förare i Sverige enligt Trafikverkets bedömningar. Stenungsunds är inget undantag, även i vår kommun görs ett stort antal bilresor med alkoholpåverkade förare dagligen. År 2009 omkom 358 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 25 procent av de omkomna förarna hade alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri.

Rattfyllerikörningar är därmed ett stort trafiksäkerhetsproblem. Varje kommun borde bidra till att minska antalet trafiknykterhetsbrott. Ett sätt är att införa alkolås i de bilar och andra transportfordon som används av kommunens verksamheter.

Alkolåset är ett instrument som monteras i fordon och som mäter koncentrationen av alkohol i förarens utandningsluft. Alkolåset hindrar en alkoholpåverkad förare från att starta sitt fordon. Riksdagen har lagstiftat om att all skolskjutstrafik skall ha alkolås 2012. Lag om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar 10.12.2010/1110

Vi anser att Stenungsunds kommun ska vara en föregångare i det här sammanhanget och snarast ska ställa som krav att alla kommunens motorfordon som vistas på vägarna bör vara utrustade med alkolås samt att kommunen vid upphandling av transporter ska ställa som krav att fordonen är utrustade med alkolås.

Vi föreslår därför

Att samtliga av kommunen nyanskaffade fordon ska vara utrustade med alkolås.

Att kommunen vid upphandling av transporter ska kräva att fordonen är utrustade med alkolås.

Stenungsund den 20 januari 2012

Birgit Lövkvist                                                            Jan Alexandersson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *