Levande och tillgänglig miljö längs vattenlinjen i Stenungsund

Stenungsund 2012-09-07

Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunens engagemang för en levande och tillgänglig miljö längs vattenlinjen i Stenungsund.

 

Vid förra kommunfullmäktige frågade jag om du Kent Sylvan och den borgerliga alliansen som du företräder har någon vision om hur ni vill utveckla miljön kring Stenungsunds torg och dess närhet, tyvärr utan något konkret svar. Sommaren som gått har inte inneburit någon skillnad mot tidigare år. Besökande till vår gästhamn eller andra gäster – men också alla vi andra som bor och verkar i kommunen – får en ganska tråkig upplevelse om man söker sig till bryggan i Stenungsund kvällstid. Någon enstaka restaurang öppen, ingen glass eller annan möjlighet till att få en kopp kaffe eller annan dryck. Inga naturliga mötesplatser, få eller inga aktiviteter – trist kan jag tycka med den potential området har.

 

Jag tycker att kommunen själv skulle kunna visa lite initiativkraft för att göra ett av kommunens främsta skyltfönster mer attraktivt . Ett initiativ kommunen skulle kunna ta är att verka för att Stenungsunds kommun erbjuder unga som studerar t.ex. på restauranglinjen på Nösnäsgymnasiet möjlighet att prova på ung företagsamhet (UF). En ung entreprenör skulle kanske kunna ges möjlighet att arrendera kommunhusets cafeteria kvällstid och under helgerna. Detta för att kunna erbjuda något lätt att äta eller att dricka för de som väljer att besöka bryggan kvällstid.  Detta skulle också kunna skapa en trevligare stämning i vår gästhamn. Kommunerna runt oss deltar i ett EU-projekt gällande ungt entreprenörskap men Stenungsund har val att stå utanför och inte utnyttja dessa möjligheter – varför?

 

Därför vill jag fråga dig Kent Sylvan som kommunstyrelsens ordförande

Tänker du som Kommunstyrelsens ordförande ta något initiativ för att ge unga människor
möjlighet att pröva på entreprenörskap och kanske då också kunna fungera som ung företagare i vår gästhamn?

 

Vilka initiativ tänker du som Kommunstyrelsens ordförande ta för att skapa en mer levande och tillgänglig miljö längs bryggan i Stenungsund centrum?

Vänsterpartiet Stenungsund

Jan Alexandersson (V) Fullmäktigeledamot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *