Medborgardialog

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande att utveckla medborgardialogen.

Stenungsunds kommun har en tradition av att vara en kommun där de demokratiska värderingarna varit högt prioriterat. Förändrad nämndstruktur med fokus på kommunfullmäktige, kommundels-stämmor mm. Vänsterpartiet tycker att det är dags att utveckla detta vårt anseende i tider när delaktighet och inflytande ifrågasätts i samhället.
De demokratiska värdena är viktig beståndsdel i ett hållbart samhälle och en viktig hälsofaktor där människors delaktighet är en grundläggande faktor.
Allmänhetens frågestund på våra fullmäktigemöten är ett sådant sätt att möta kommunens befolkning. Denna möjlighet att direkt kunna rikta frågor till förtroendevalda är ett utmärkt sätt att hålla den demokratiska dialogen levande. Vänsterpartiet anser också att det behöver utredas hur dialogen med våra kommuninnevånare kan utvecklas inom de sociala medierna.

Vänsterpartiet föreslår därför

Att Allmänhetens frågestund införs på kommunfullmäktigemöten.

Att utreda möjligheten att utveckla dialogen med kommunens innevånare via de sociala medierna.

Stenungsund den 20 september 2012

 

Birgit Lövkvist                                                                           Jan Alexandersson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *