Insändare om toaletterna vid Resecentrum

Tillgång till toaletter vid Resecentrum i Stenungsund

Vi i vänsterpartiet tror att det finns en bred politisk samsyn i Stenungsund om att kollektivtrafiken skall öka och att den också har en betydande påverkan på vår kommuns framtida utveckling. I avvaktan på ett nytt resecentrum som ligger många år fram i tiden så är den tillfälliga lösning den plats som finns vid den gamla stationen. Denna vid vissa vädertillfällen ogästvänliga plats där många byter – väntar på buss eller tåg så finns det också nödlösningar om det krävs ett besök på toalett i form av utställd s.k. ”bajamaja” vilket speciellt vintertid inte är särskilt trevligt ens som nödåtgärd.

Vid en debatt i höstas i fullmäktige i Stenungsund så lovade du Erik Söderberg (FP) att detta problem skulle vara löst inför vintern och att ingen skulle behöva frysa på en ”bajamaja” på vårt resecentrum. Vintern har snart gått och våren tinar så sakta fram – men vi ser inte eller har som frekventa resenärer ännu inte sett något alternativ till än att det är ett besök på denna ”bajamaja” som gäller om behov uppstår

Min fråga som vi och många andra resenärer ställer till dig är kort och koncis –

vad hände med det löfte som du gav om att inte behöva frysa på en ”bajamaja” i vinter på kommunens resecentrum? Är det din och alliansens vilja att förändra detta – och då konkret vad gör ni för att vi som resenärer inte skall behöva frysa ”häcken” av oss en vinter till?

Jan Alexandersson                                               Birgit Lövkvist

Ordförande Vänsterpartiet Stenungsund         Ordförande Vänsterpartiet Stenungsund

Interpellation ang. kommunens engagemang i Kemiföretagens utveckling

Stenungsund 2012-02-21

Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunens engagemang i kemiföretagens vision ”Hållbar kemi 2030”

 

Vid förra kommunfullmäktige fick vi och den allmänhet som fanns närvarande ett intressant och givande föredrag om kemiföretagen i Stenungsunds vision om framtiden – ”Hållbar Kemi 2030”. En vision där kemiföretagen säger sig vara viktiga – för välstånd och välfärd, men också för den framtida klimat och miljöutvecklingen. Man anger också i sin vision att om framgång skall nås i det arbete som stakas ut så krävs samarbete med många människor i Stenungsund, i Västra Götaland och i hela landet och slutligen citat ”Och det kräver engagerade politiker på alla nivåer” slutcitat.

För kommunen är detta intressanta utmaningar som kommer att kräva ett engagemang och en kunskap i bred samverkan. Rätt hanterat kan naturligtvis detta ge en positiv framtid och utveckling av vår kommun. Tryggade arbetstillfällen – nyetablering av företag – skolans utveckling – klimatpåverkan m.m. Men det finns också vissa frågetecken – miljö påverkan – fler fartygsanlöp – tåg/lastbilstrafik. Utsläpp i luft och i vatten – säkerhetszoner. Naturligtvis önskar jag och säkert de flesta Stenungsundsbor att den utveckling som kemiföretagen så visionärt målar ut skall komma oss alla till del – men mina frågor till dig Kent Sylvan är följande

–      Hur ser du på kemiföretagens utveckling och vilken roll tycker du att kommunen skall ta i detta – är du en engagerad politiker?

–      Vilka åtgärder ser du i ett kort och i ett längre perspektiv kan bli nödvändiga för att gynna kemiföretagens positiva utveckling i symbios med kommunens hållbara utveckling?

–      Hur ser du på de säkerhetsrisker det innebär att leva i ett samhälle med de förutsättningar som idag gör att säkerhetszoner styr utvecklingen av mycket av planering och framtida etableringar i Stenungsund?

Vänsterpartiet Stenungsund

Jan Alexandersson (V) Fullmäktigeledamot

Motion om förbättrad trafiksäkerhet i kommunen

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande förbättrad trafiksäkerhet i kommunen.

Mer än hälften av de omkomna på det kommunala vägnätet utgörs av cyklister och gående. Många av de allvarligaste olyckorna sker på övergångsställen och i korsningar med gång- och cykelvägar. Enligt trafikverkets statistik för 2011 så har jämfört med 2010 antalet dödade i vägtrafiken ökat i alla grupper utom bland bilförare och cyklister. Störst är ökningen bland gående som ökat från 31 omkomna till 51, en ökning med 65 procent. Det har varit en ökning både inom och utanför tättbebyggt område. Åtta fotgängare har förolyckats på övergångställen. Hastighetsbegränsningen har i dessa fall varit 50 km/h.

Enligt trafikverkets bedömningar är det också bland fotgängare och bilister som de flesta relaterade självmordfallen finns. Trafikmiljön för fotgängare och cyklister kan förbättras genom olika tekniska lösningar, kunskapen om förebyggande självmordsarbete har över tid utvecklats och osäkra trafikmiljöer kan därför lättare identifieras.

I kommunen och i Stenungsunds tätort finns en rad övergångsställe i trafikintensiva miljöer. Två exempel på detta är, dels vid resecentrum i tätorten där många fotgängare passerar till och från tåg och bussar och vid Statoil nära Nösnäs, dessa trafikmiljöer och säkert andra i kommunen bör ses över och förbättras och trafiksäkerheten höjas.

Vi föreslår därför

Att en översyn görs av övergångsställen i trafikintensiva miljöer

Att lämpliga förbättringsåtgärder presenteras för en förbättrad trafiksäkerhet i kommunen

Stenungsund den 20 januari 2012

Birgit Lövkvist                                                                                                                    Jan Alexandersson

 

Nu är det nog – säg ifrån mot Israel!

Som du säkert hört så har det varit en händelserik natt. Kl 4-5 nu på     morgonen har Israelisk militär bordat samtliga skepp i Freedom Flotilla med våld. Minst 10 dödade och och 60 skadade på skeppen. Freedom Flotilla försökte bryta blockaden av Gaza för att få in cement, avsaltningsanläggningar, skolböcker och medicin till det som idag är världens största fängelse. Alla på skeppen var obeväpnade.

Protestera mot Israels brott ikväll (31/5), samling kl 18 på Gustav Adolfs torg inne i Göteborg!

Ordbok för översättning av högerns nyspråk

Det är inte alltid lätt att förstå vad ”det nya arbetarpartiet” egentligen menar med sina floskler. Var inte uppgiven – vi har hittat hemsidan som hjälper dig!

Alliansfritt Sverige heter en intressant hemsida som bland annat publicerat en ordlista. Läs och förstå bättre vad högerpolitikerna EGENTLIGEN menar.

Mycket nöje!

Offensiv energipolitik från (v)

Den29 mars lämnade vår medlem Staffan Lundstedt in en motion till kommunfullmäktige om byggandet av vindkraftverk i kommunal regi.

Fördelarna är många, dels         driver vi utvecklingen av fler vindkraftverk framåt, dels stärker vi det kommunala energibolaget (SEMAB) och dels visar vi att Stenungsunds kommun vill gå i täten för den nödvändiga energiomställningen. Att inte bara passivt invänta att andra investerar i miljövänlig teknik, utan att faktiskt själva våga gå före – så agerar en framsynt kommun!

Kommunstyrelsens svar på motionen väntas först den 13 september i höst.

Läs mer om vinkraft här.

Kongress i Gävle nu till helgen

Ett Sverige som håller ihop

I helgen som kommer (7-9 maj) så har Vänsterpartiet sin kongress. Där ska vi spika valplattformen, finputsa stadgar och andra program, ta ett internationellt uttalande, välja ny styrelse och mycket annat. Inte minst blir det en välbehövlig kraftsamling inför det oerhört viktiga valet i höst.

Från Stenungsund har vår ordförande Birgit Lövkvist förmånen att delta som ombud. Vill du se mer om vad som ska beslutas, motioner och annat? Besök partiets kongresshemsida, den är väl värd ett besök! På sidan finns också länk till direktsändningarna från kongressen.

Minnesanteckningar från resa till Västbanken 26/3-1/4 2010

Vår riksdagsledamot Wiwi-Anne Johansson har varit på resa i Palestina och delar här med sig av sina erfarenheter (från Vänsterpartiet Bohusläns hemsida):

Först, läs gärna denna artikel om min resa, från ”Fria Tidningen”.

Ramallah 27/3.

Dimmigt och regnigt. Går inte att se Jerusalem för dimman. Läser att israeliska stridsvagnar ska ha gått in i Gaza under natten.
Vi träffar kvinnor från PPP för att lära om kvinnors villkor vad gäller arbete i NGO:s, i politiken och i det sociala livet på den ockuperade Västbanken.

Här är kvinnor med inflytande i PPP från Ramallah, Nablus, Betlehem och Hebron.

Konferensen kommer att behöva avslutas vid sex för att alla ska hinna tillbaka och genom checkpointsen i tid.

Vänsterpartiet har varit viktigt för dom palestinska kvinnornas jämställdhetsarbete i PPP, Palestinian People´s Party, vårt systerparti i Palestina.
Läs mer

Arrogans Owe Andersson(m) & Erik Söderberg(fp)!

I dagens (17/4 2010) nummer av ST-tidningen så följer man upp diskussionen kring det nedlagda Nattis. Bra!

Det man gör är att man följer upp en undersökning där det visar sig att för en majoritet av familjerna som använde nattis har stängningen lett till avsevärda problem.

* 65% har inte fått möjlighet att ändra sina arbetstider för att behålla sitt nuvarande jobb.
* 50% har inte lyckats behålla sina arbetstider  genom att lösa barnomsorgen på annat sätt.

Läs mer