Årskonferens i Ljungkile

Vänsterpartiets Bohusdistrikt träffades i helgen i Ljungkile för att ta avstamp inför valet. Listor fastställdes, planer smiddes och regionpolitik diskuterades.

Vår ordförande Birgit Lövkvist valdes om till distriktsstyrelsen och kommer (med största sannolikhet) även omväljas till kassör. Birgit fick även förtroende att vara ett av Bohusläns sex ombud till partikongressen. Florence Fridén blev omvald till distriktets valberedning.

Region- och riksdagslistan hittar du här.

Nytt år – nya tag

Den 28 februari höll Vänsterpartiet Stenungsund sitt årsmöte på kommunhuset. Ett möte som andades optimism och självförtroende. Förutom vanliga årsmötesförhandlingar fastställdes också kommunlistan (se flik ovan). Birgit Lövkvist omvaldes både till ordförande och till första namn på kommunlistan. Styrelsen i övrigt:

– Florence Fridén
– Bosse Karlsson (kassör)
– Staffan Lundkvist
– Mikael Wallgren

Till revisorer valdes Bo Sandberg och Jan Alexandersson.

Hellre vård än vårdval för pengarna

Annette Ternstedt och Jan Alexandersson: Hellre vård än vårdval för pengarna
M kritiserar Vänsterpartiet i en debattartikel i TTELA den 13 januari. De hävdar felaktigt att vi motsätter oss valfriheten i primärsjukvården. Läs våra regionpolitikers svar här.

Liknande debatt har förekommit i andra tidningar i regionen, så också i ST-tidningen. En av våra medlemmar svarade så här:

Moderat naivitet:

I sitt inlägg i ST-tidningen tisdag den 5 januari så skriver moderaterna Martin Andréasson och Annika Tännström om hur bra det ska bli med det fria vårdvalet och anklagar oss i Vänsterpartiet för att värna system snarare än patienter. Det är intressant att höra det från företrädare från ett parti som i riksdagen driver igenom lagar som tvingar på landsting runt om i landet sin politik, utan möjlighet till att ta regionala & politiska hänsyn.

Med sina ideologiska skyddslappar så väljer de att bortse från att en av de stora utmaningarna för sjukvårdspolitiken är att just skapa stabila och rättvisa system för oss alla när vi behöver det.

Läs mer