Arrogans Owe Andersson(m) & Erik Söderberg(fp)!

I dagens (17/4 2010) nummer av ST-tidningen så följer man upp diskussionen kring det nedlagda Nattis. Bra!

Det man gör är att man följer upp en undersökning där det visar sig att för en majoritet av familjerna som använde nattis har stängningen lett till avsevärda problem.

* 65% har inte fått möjlighet att ändra sina arbetstider för att behålla sitt nuvarande jobb.
* 50% har inte lyckats behålla sina arbetstider  genom att lösa barnomsorgen på annat sätt.

Läs mer