Kandidater till kommunfullmäktige

1 Emma Ramhult, lärare, Ucklum, 42 århttps://bestessayhere.com/ paperwriters
essay writer demonstration ideashttps://bestessayhere.com/ paperwriters
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jan Alexandersson, ombudsman, Stenungsund, 64 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Birgit Lövkvist, pensionär, Stenungsund, 70 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Conny Nilsson, behandlingsassistent, Stenungsund, 54 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Annika Åberg Darell, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Stenungsund, 52 år

6 Annika Gustafsson, lärarvikarie, Stenungsund, 61 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Nabila Vedberg, lärare, Stenungsund, 45 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Gunilla Hallberg, medicinsk sekreterare, Svenshögen, 65 år

9 Carl Ramhult, lärare, Ucklum, 42 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ann Lundstedt, socionom, Stenungsund, 66 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Anette Gustafsson, universitetslektor, Stora Höga, 49 år