• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Ett Stenungsund för alla

Vi gör vår röst hörd och verkar för de pensionärer som får vända på slantarna trots ett långt arbetsliv och för alla som arbetar inom vård, skola och omsorg och sliter med en stressig arbetsmiljö och en oskäligt låg lön. För alla som inte alls får något jobb eller är hänvisade till otrygga deltidsjobb och som knappt får inkomsten att räcka till. För alla ungdomar som skall ha samma möjligheter till en meningsfull fritid oavsett var i Stenungsund de är bosatta. För personer med särskilda behov där vi vill ha trygga insatser som medför att ingen skall behöva känna oro över att bli av med sitt stöd från samhället.

Fungerande boende

I ett Stenungsund för alla och inte för några få bygger vi billiga hyresrätter och vi satsar på utveckling av alla våra bostadsområden i hela kommunen. För att det ska finnas möjlighet för dig att bo i hela kommunen krävs också en utvecklad närtrafik i alla kommundelar.

En grönare kommun

Att gå och cykla är de mest klimatsmarta färdmedlen i närsamhället. Vi måste därför värna befintliga gång- och cykelleder samt påskynda utbyggnaden av fler gång- och cykelleder i kommunen. Lokalbussens turer skall anpassas efter behovet hos kommunens invånare så att fler kan nyttja kollektivtrafiken. För att det fria skolvalet skall vara jämlikt vill vi att skolresorna skall vara avgiftsfria oavsett var i kommunen du bor.

Barn och unga

Våra barn är vår framtid! Alla barn och unga ska ges möjlighet till en trygg uppväxt och ges stöd av samhället för att kunna utvecklas till trygga vuxna. Vi vill vidare arbeta för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga, ett tilltagande problem som delvis kan förklaras med brister i skolans funktion.

En grundförutsättning för att skapa ett mer jämlikt samhälle är att alla elever skall ges förutsättningar att nå sina mål i skolan oavsett vilken bakgrund de har. Skattepengar ska inte gå till vinster i stora skolkoncerner utan till våra barns skolgång!

Ytterligare ett led i detta är att öka det ekonomiska stödet till Kvinnojouren som fyller en viktig funktion i vår kommun.

I vår kommun välkomnar vi alla

För Vänsterpartiet innebär integration att föra en inkluderande politik som lägger grunden för ett mer jämlikt samhälle. Kommunen, civilsamhället och näringslivet måste tillsammans arbeta med att skapa förutsättningar för nyanlända till arbete och språkutveckling. Vi vet att med rätt politik så växer både individer och den gemensamma välfärden.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har stängt sitt kontor i Stenungsund. Vi verkar för ”arbete åt alla”. Kommunen ska kräva en överenskommelse med arbetsförmedlingen om insatser och få betalt för dessa istället för att låta privata aktörer upphandla denna funktion. Arbetsförmedlingen ska inte i första hand drivas med vinstintresse! Kommunen har skäl att bredda insatserna, särskilt riktade mot de som hamnat längre ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

 

Våra viktigaste frågor

Nedanför här på sidan ser du flera länkar till vårt parti.
Här presenterar vi grunderna i vårt parti.

Jobb åt alla

Visst är det ganska märkligt egentligen. Vi lever i ett modernt samhälle som faktiskt är rikare än någonsin och samtidigt kan inte alla människor få ett jobb. Det finns ju så mycket som skulle behöva göras och samtidigt går människor sysslolösa. Vi vill ändra på det. Det ska heller inte kosta en förmögenhet att vara med i A-kassan.
* Läs mer här om vår syn på arbetsmarknadsfrågor

Satsa på välfärden

Det behövs fler lärare i skolan så att dina barn kan lära sig mer. Det behövs mer personal i äldreomsorgen så att du inte behöver vara orolig när mormor börjar bli skröplig. I ett sådant samhälle kan alla känna sig tryggare. Vi tycker att det är viktigare än skattesänkningar. Vad tycker du?
* Läs mer om vår syn på hälso- och sjukvård

* Skola och utbildning

Miljö & klimat

De flesta verkar förstå att hotet mot klimatet är helt avgörande för oss alla. Visst vore det bättre om fler tog bussen istället för bilen? I alla fall där det går. Vi tycker att man ska bygga ut kollektivtrafiken och att det ska vara gratis att åka den. Det vore väl bra? Dessutom måste vindkraften byggas ut och det måste satsas på andra miljövänliga energikällor.
* Läs mer om vår klimatpolitik
* Läs mer om vår miljöpolitik

Jämlikhet & rättvisa
Genom att satsa på skolan, äldreomsorgen och miljön skapar vi en massa viktiga jobb. Men det finns fler saker vi kan göra. Om Sverige blir mer jämlikt och rättvist skapas också fler jobb. För tänk efter lite nu. Om en rik gubbe får en hundralapp till i månaden så går han knappast och köper mer falukorv. Han använder pengarna till att spara och spekulera. Om vi däremot ger pengarna till någon som inte har det så fett, då kommer hon, för det är ofta en hon, ha råd att gå till frisören, gå till tandläkaren och köpa falukorv till ungarna. Och då skapas det nya jobb! Bra va?
* Läs mer här om vår kamp för jämlikhet

 

Vilka är dina viktigaste frågor?
Det här är några av de frågor som vi tycker är viktigast just nu. Men det finns förstås andra frågor som är viktiga för oss, som du kan läsa mer om, på andra delar av den här hemsidan. Om du tycker att vi är hyfsat rätt ute, så är du mer än välkommen att hjälpa till. Du behövs!

Dela den här sidan:

Kopiera länk