EU-val 2014

Nu på söndag 25 maj äger det första av valen under detta så kallade supervalår rum. Valdeltagandet vid tidigare val har varit mycket lågt i Sverige, under 50 % i samtliga. Så varför ska du rösta i detta val?

Jo, under en alltför lång period har EU-politiken genomsyrats av en borgerlig agenda. Det stora kapitalet värnas samtidigt som grundläggande behov hos majoriteten av befolkningen i unionens medlemsländer prioriteras bort. Istället har EU vid flera fall under de senaste åren inte bara medverkat utan drivit på nedmontering av social välfärd i utsatta medlemsländer. Detta tvingar inte enbart in länderna i en negativ ekonomisk spiral, utan slår mycket hårt mot de allra mest utsatta medborgarna. Vänsterpartiet vill bryta detta destruktiva mönster. Vi vill ändra fokus från kapital och lönedumpning och arbeta för den vanliga människans rätt till trygghet och schyssta villkor!

Vill du läsa mer om Vänsterpartiets EU-politik?
Klicka här!